Free shipping from €750,-

Privacybeleid

Dit Privacybeleid (“Privacybeleid”) is opgesteld door EM Carbon. u te informeren over de principes van de verwerking van persoonlijke gegevens die via de website (emcarbon.com) worden gedeeld met EM Carbon door de bezoekers van de website, in het kader van onze informatieplicht op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens met nummer 6698 (“DP-wet”).

Lees dit Privacybeleid voordat u de website gebruikt. EM Carbon behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Indien daarin wijzigingen worden aangebracht, zal de nieuwe versie van het Privacybeleid op de website worden gepubliceerd en zal deze vanaf de publicatiedatum van beschikbaar zijn.

Methoden voor het verzamelen van persoonsgegevens en juridische gronden

EM Carbon verzamelt in het kader van de websiteactiviteiten uw persoonlijke gegevens via de volgende kanalen, automatisch of op een andere manier elektronisch, in het kader van artikel 5 van de AP-wet.

  • Contactmogelijkheden op de website
  • Cookies en andere soortgelijke technologieën in de website (In principe maken cookies die in de website worden gebruikt het niet mogelijk om een persoon te identificeren).

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Als bezoeker hoeft u geen persoonlijke informatie te verstrekken om gebruik te kunnen maken van de Website. Deze Website verzamelt alleen persoonlijke informatie die specifiek en vrijwillig door bezoekers wordt verstrekt. Dergelijke informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, uw naam, huidige functie, bedrijfsadres, e-mailadres en telefoon- en faxnummers.

In aanvulling op het bovenstaande kan EM Carbon uw Persoonsgegevens verwerken onder de omstandigheden zoals bepaald in artikel 5/2 van de DP-wet (uitdrukkelijk toegestaan door de wet, uitvoering of uitvoering van het contract, naleving van een wettelijke verplichting, de persoonsgegevens die door de betrokkene zelf aan het publiek worden geopenbaard, voor de vaststelling, uitoefening of bescherming van een recht, een rechtmatig belang van de verantwoordelijke voor de verwerking).

We zoeken meestal geen gevoelige informatie (bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, fysieke of mentale gezondheid of seksuele geaardheid) van bezoekers. Wij zullen, indien nodig, uw uitdrukkelijke toestemming vragen om dergelijke informatie te verzamelen en te gebruiken.

Logboekinformatie, cookies en web

Deze site verzamelt standaard internetloggegevens, waaronder uw IP-adres, browsertype en -taal, toegangstijden en verwijzende website-adressen. Om ervoor te zorgen dat deze Website goed wordt beheerd en om een betere navigatie mogelijk te maken, kunnen wij of onze dienstverleners ook gebruik maken van cookies (kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van een gebruiker) of webbakens (elektronische afbeeldingen waarmee deze Website bezoekers kan tellen die een bepaalde pagina hebben bezocht en toegang kan krijgen tot bepaalde cookies) om geaggregeerde gegevens te verzamelen. Aanvullende informatie over hoe wij cookies en andere traceertechnologieën gebruiken en hoe u deze kunt controleren, kunt u vinden in ons cookie-noties/cookiebeleid.

Gebruik van informatie

Soms kunt u via deze site persoonlijke informatie verstrekken, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot specifieke inhoud, om een gehost evenement bij te wonen, om te reageren op een enquête of om communicatie te vragen over specifieke interessegebieden. In dergelijke gevallen zal de informatie die u indient worden gebruikt om uw verzoek te beheren en om deze website en gerelateerde diensten die aan u worden aangeboden aan te passen en te verbeteren. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, of om u promotiemateriaal of mededelingen te sturen over diensten die volgens ons interessant voor u kunnen zijn. We kunnen ook contact met u opnemen om feedback te krijgen over diensten of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.

Openbaarmaking van informatie aan derden

Uw Persoonsgegevens kunnen binnen het kader van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden worden doorgegeven aan derden in Turkije of in het buitenland, met name voor het juiste gebruik van de website en de daarin aangeboden diensten door de gebruikers en de beveiliging van de gegevens van de website, voor zover dit voor dergelijke doeleinden noodzakelijk is. In dit verband kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden van wie wij hulp hebben gekregen met betrekking tot de opslag, archivering, informatietechnologie (server, hosting, programma, cloud computing, web site content managers, e-mail providers, etc.), zakenpartners, dienstverleners en aan andere gerelateerde partijen en geautoriseerde organisaties wanneer de overdracht noodzakelijk is in het kader van de gegevensverwerking zoals bepaald in dit Privacybeleid, binnen de reikwijdte van artikel 8 en artikel 9 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Informatie beveiliging

We hebben redelijke commerciële standaarden van technologie en operationele veiligheid om alle informatie die door bezoekers via deze Website wordt verstrekt te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Uw rechten

U kunt uw verzoeken met betrekking tot uw rechten zoals bepaald in artikel 11 van de DP-wet, in overeenstemming met het Communiqué over de Procedure en de Principes voor de Aanvraag aan de Gegevensverwerker naar EM Carbon sturen via het hieronder vermelde adres.

Address:
Heyinckstraat 7
7415SM Deventer

Nederland

Questions? Chat with us!